Vidinge
KVALITETSKONTROLL

Kvalitet
Kvalitet i alla led genomsyrar hela vår verksamhet. Från högsta kvalitet på vår råvara till färdigställd produkt ut till kund. Vi är mycket stolta och trygga i vår höga kvalitetsnivå.

Krav
Krav- märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Det gäller inte bara varifrån maten kommer utan även hur den är producerad. Mer information finns på www.krav.se

Ekologiskt jordbruk
Vi som får vår råvara från ekologiska jordbruk vet att våra produkter inte har besprutats med kemiska bekämpningsmedel, blivit påverkade av artificiell växtförädling eller utsatts för andra konstgjorda tillsatser.

Vår råvara har tillåtits växa i en naturlig miljö i väder och vind som speglar årstidernas gång och organiska processer som är naturligt förekommande håller vår produkt färsk och smakrik.

Vidinge


BRC – global standards

BRC (vad står förkortningen för?) är en internationell standard för Food Safety som är utvecklad av experter inom branschen. BRC ger ett ramverk för hantering av produkter, integritet, kvalitet, hantering av ovanstående kriterier för verksamheter inom matnäringen och matförpackningsindustrin. Ramverket sätter standard för ledning och styrning och HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) – baserade food Safety program.

background
VIDINGE STÄLLER HÖGA KRAV
Kvalitet i alla led ställer höga krav på vår verksamhet och det älskar vi. Kvalitet ska upplevas och kännas hos våra produkter.
VI UPPFYLLER KRAV
Vidinge
Vidinge
Vidinge
Vidinge
VI BLIR STÖRRE
Vidinge

Vi växer både på längden, höjden och bredden och utökar sortimentet med nya fräscha produkter.

Vi bygger en ny anläggning för att fyrdubbla kapaciteten, därför söker vi nya kollegor att växa tillsammans med.